ลงพื้นที่ชุมชน

ลงพื้นที่ชุมชนครั้งที่ 1 คณะอาจารย์และคณะลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลพลิ้ว ศึกษาและประชุมวางแผนงานในการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพและการยกระดับการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และการจัดทำวิดีโอคอนเทนต์ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวภายในชุมชน