• วัดมังกรบุปผารามหรือวัด "เล่งฮัวยี่" เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นวัดสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งหัวมังกร ส่วนวัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮัวยี่) แห่งนี้คือ ตำแหน่งหางมังกร นั่นเอง

  ความโดดเด่นของวัดต้องยกให้กับสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีน อันทรงคุณค่าด้านหน้าวัดเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ในขณะที่ด้านในวัดมีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานสามพระองค์ นอกจากนี้ก็ยังมีศาลาพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก เป็นลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม บรรยากาศภายในวัดก็แสนเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม วัดจะมีการจัดงานประจำปี 2 งาน คือ งานบุญกฐิน ซึ่งจัดขึ้นหลังช่วงเทศกาลออกพรรษาและงานทำบุญประจำปีของวัด ซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันตรุษจีน 21 วัน ทั้งสองงานจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญ ถือศีล เป็นจำนวนมาก และพักที่วัดตลอดช่วงการจัดงานนานประมาณ 7-10 วัน