ลงพื้นที่แหล่งวัตถุดิบทำผลิตภัณฑ์ชุมชน

ลงพื้นที่แหล่งวัตถุดิบทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งวัตถุดิบเพื่อจัดทำเป็นผลิตภัณ์ของชุมชน จัดทำวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการยกระดับการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน